Modowe Ferio Mam

Aby otrzymać zaproszenie na warsztaty - napisz jaki jest Twój jesienny "must have"?

Jaki jest Twój jesienny "must have" i dlaczego? (max. 400 znaków)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez firmę BHK Kraków Join Venture Sp. z o.o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Prusa 2 (kod 00-493) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach marketingowych. Administratorem bazy jest firma BHK Kraków Join Venture Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20 (kod 00-549). Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania.


Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikację mojego wizerunku, w formie fotografii lub filmu w ramach projektu "Ferio Mam"., na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) Upoważniam BHK Kraków Join Venture Sp. z o.o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Prusa 2 (kod 00-493), do wykorzystywania mojego wizerunku wyłącznie w celach promocyjnych projektu "Ferio Mam". W przypadku osób niepełnoletnich - zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny.


Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy BHK Kraków Join Venture Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Prusa 2 (kod 00-493) informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym na wskazany przez ze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. elektroniczną ( Dz.U. z 2002r. nr 144,poz. 1204 z późn. zm). Regulamin dostępny w administracji CH Ferio Wawer.